Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 เพื่ออัญเชิญลงในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ "นอกหน้าต่างบานเล็ก"

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันที่ 12 ม.ค. โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในชื่อ "นอกหน้าต่างบานเล็ก"

ซึ่งในการจัดทำหนังสือดังกล่าว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ความว่า

"เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า"

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

192.168.52.213