Search

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวในนามของพรรคชาติพัฒนาในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้ว่า ปีใหม่ 2562 นี้ เราก็คงจะมีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น พรรคชาติพัฒนาขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นความคาดหวังอย่างสูงจากพี่น้องประชาชนคนไทย ที่อยากเห็นความสงบเรียบร้อยของบ้านมืองกลับคืนมา รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจของประเทศ

พรรคชาติพัฒนามั่นใจว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย จะเสริมสร้างความมั่นใจต่อนานาชาติ รวมทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างแน่นอน พรรคชาติพัฒนาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง สุจริต เที่ยงธรรม ได้รับการยอมรับ เพื่อเป็นการปฎิรูปการเมืองและนำไปสู่ทางออกของประเทศต่อไป

พรรคชาติพัฒนา ได้ส่ง สคส ปี 2562มายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน

"สวัสดีปีใหม่ขอให้ท่านไร้ปัญหาno problem ทุกเวลาโชคลาภมาทุกนาที "

192.168.52.213