Search

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้กับชุมชนกฤษณาเฮ้าส์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อกฎหมาย สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง "

เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ (โต นวนคร) ร่วมมือกับ 14 สถาบัน จัดโครงการให้ความด้านกฎหมาย ให้กับชุมชนกฤษณาเฮ้าส์  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยมีอาจารย์เยาวภา  กองเกตุ  รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นพิธีกร มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานและให้ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน

มีวิทยากร พ.ต.ท.ดร.สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานสูงสุด นายชำนาญ ชาดิษฐ์ ทนายความ  ดร.เอกพงษ์ สารน้อย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะทำงานนายกสภาทนายความ มาถ่ายทอดให้ความรู้

ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ รู้ถึงโทษของการกู้ยืมเงินนอกระบบและโทษของการเป็นหนี้นอกระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเตอร์เน็ต และโทษของการใช้อินเตอร์เน็ตแบบผิดกฎหมาย  จัดทำคู่มือประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ เช่นสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมย์ ฝ่ายช่วยเหลือประชาชน สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

โครงการที่เกิดประโยชน์แบบนี้ คณะจัดงานจะจัดขึ้นในชุมชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.213