Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงปล่อยโคที่ทรงไถ่ชีวิตมาจำนวน 1 คู่ และเสด็จไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขนเสร็จแล้วเสด็จไปยังศาลาท่าน้ำ เสด็จทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยสำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมถวาย เป็นปลาไทยจำนวนเก้าชนิด รวมทั้งสิ้น สามแสนเก้าหมื่นตัว ณ ท่าวาสุกรี

192.168.52.211