Search

วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

มาต่อด้วยเรื่องของหมูกล้ามแน่น ที่เกษตรกรชาวกัมพูชาประกาศขายน้ำเชื้่อผ่านทางเฟซบุ๊ค เพื่อหวังดึงดูดลูกค้าในตลาดเบคอน เฟซบุ๊คของฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดบันเตีย เมียนเจย ของกัมพูชา แสดงให้เห็นธุรกิจเลี้ยงหมู "ตัดแต่งพันธุกรรม" กำลังเบ่งบานสุดขีด หมูที่อยู่ในคอกที่เรียงเป็นแถวมีร่างกายใหญ่โต กล้ามเนื้อเป็นมัด ที่นอกจากจะเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อของมันไปขายในตลาดผลิตเบคอนแล้ว ยังขายน้ำเชื้อพ่วงชุดผสมเทียมอีกด้วย

จุลชีววิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ของเกาหลีใต้ เป็นต้นแบบในการพัฒนาตัดแต่งพันธุกรรมหมู เพื่อเอาไว้รับมือกับวิกฤตขาดแคลนเนื้อหมูในอนาคต ส่วนฟาร์มกัมพูชา ได้แยกหมูตัดแต่งพันธุกรรมไว้คอกละตัว เพื่อกำหนดให้หมูมีขนาดใหญ่กว่าหมูปกติถึง 2 เท่า เพื่้อให้เนื้อได้มากกว่าและไขมันน้อยกว่า แม้นักวิทยาศาสตร์จะยืนยันว่า หมูตัดแต่งพันธุ์กรรมปลอดภัย แต่บรรดาผู้รักสัตว์พากันประนามว่าเป็นฝันร้าย

ขณะที่สหภาพยุโรป ได้ห้ามนำเข้าอาหารที่ทำจากหมูประเภทนี้ เนื่องจากวิตกด้านความปลอดภัยและคุณภาพของเนื้อหมู

192.168.52.211