Search

วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) บอร์ด ขสมก.อนุมัติงบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท พร้อมจัดหารถโดยสารใหม่และปรับปรุงรถโดยสารเก่ารวม 3 พันคัน พร้อมจัดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยจะโละพนักงานราว 5 พันคน

ประธานกรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.ณัฐชาติ จารุจินดา ระบุ คณะกรรมการ ขสมก.มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงกิจการของ ขสมก.ทั้งการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ รวมทั้งแผนพัฒนางานบริการให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดย ขสมก.จะต้องเร่งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Ticket พร้อมปรับปรุงเส้นทางเดินรถเพื่อลดการทับซ้อน เชื่อมต่อและรองรับกับระบบขนส่งสาธารณะระบบราง

ขณะเดียวกัน ยังอนุมัติแผนจัดหาและปรับปรุงสภาพรถโดยสารเก่า วงเงินรวม 1.3 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ หรือเอ็นจีวี จำนวน 489 คัน จัดซื้อรถไฟฟ้า หรือรถอีวี จำนวน 35 คัน จัดซื้อรถโดยสารไฮบริด จำนวน 1,453 คัน และเช่ารถโดยสารใหม่ จำนวน 700 คัน เป็นรถไฮบริด 400 คัน และรถเอ็นจีวี 300 คัน พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพรถโดยสารเอ็นจีวีเดิม 323 คัน

192.168.52.212