Search

วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) นายกรัฐมนตรี ฝากการบ้านให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านว่า จะทำอย่างไรให้ประเทศไทย เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่อาเซียน เพราะการประชุมอาเซียนครั้งหน้า ในปี 2562 ไทยจะเป็นเจ้าภาพแต่ยังไม่ทราบว่า ใครจะได้นั่งตำแหน่งประธานอาเซียน

ADD FRIEND SUBSCRIBE

192.168.52.211