Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ตลาดหลักทรัพย์เปิดชื่อให้ชัดบริษัทไหนบ้างที่เข้าข่ายรับสัมปทานของรัฐ เพราะตามกฎหมายของเรา โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับหลังๆ มีบทบัญญัติอันว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Conflict of interest

โดยเชื่อว่าหากนักการเมืองซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจในนโยบายอาจใช้อำนาจในทางมิชอบเอื้อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ประโยชน์จากโครงการผ่านการให้สัมปทาน และอาจมีอำนาจกำหนดนโยบายอันเอื้อต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ และในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็กำหนดในมาตรา 184 เรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอาไว้ โดยห้ามไม่ให้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

แต่ที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะไม่รู้และไม่ทราบว่าบริษัทใดบ้างเข้าไปถือสัมปทานภาครัฐ เพราะเป็นการซื้อขายในตลาดหุ้น ดังนั้นการประกาศเช่นนี้จึงถือเป็นเรื่องดีและน่าจะเป็นคัมภีร์ที่นักการเมืองต้องพกติดตัวก่อนที่จะซื้อหุ้น และก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง

โดยตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยรายชื่อบริษัทที่รายงานว่ามีสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 พบว่ามีทั้งสิ้น 42 แห่ง แบ่งเป็นบริษัท 41 แห่ง และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 1 แห่ง ประกอบด้วยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท หรือ BTSGIF

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTW

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) หรือ CMAN

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ LST

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ MONO

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ NFC

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) หรือ NYT

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) หรือ SCC

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC, บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR, บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TGCI

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UPOIC

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UVAN

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ WORK

ต้องทำความเข้าใจว่าหุ้นเหล่านี้มิได้ "บัญชีดำนักการเมือง" หากนักการเมืองต้อง "บัญชีดำ" หุ้นเหล่านี้ เพราะหากเผลอไปถือ และวันที่ต้องรับตำแหน่งทางการเมืองหากทิ้งไม่ทัน หรือหลงลืมถือไว้ก็จะพาให้ต้องกระเด็นจากตำแหน่งเอาง่ายๆและการประกาศเช่นนี้ทำให้ผู้ที่จะมาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องไม่ต้องไปหาข้อมูลหรือไปแสวงหาเอาเองว่าบริษัทไหนมีสัมปทานกับรัฐหรือไม่  ซึ่งหลายครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงถือเป็นเรื่องที่แฟร์กับทั้งสองฝ่าย  แต่ก็น่าสนว่าบริษัทเหล่านี้ในปัจจุบันมีผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่ประกาศตัวว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองถือหุ้นอยู่หรือไม่  และในอีกทางที่น่าสนใจไม่น้อยคือ การรับผลประโยชน์อันมิควรได้ ไม่จำเป็นต้องมาในลักษณะการถือหุ้นเพียงอย่างเดียว เพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าบางคนไม่ต้องถือหุ้นอะไร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทสัมปทานหรือไม่ แต่ก็รวยเอาๆ 

บทความจาก คอลัมน์ ขยายปมร้อน หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 8 ส.ค. 2561 โดย อรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ

192.168.52.211