Search

วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อาลีบาบา ซื้อทุเรียนจากสหกรณ์ 3 แห่งในภาคตะวันออก ทั้งสหกรณ์นิคมวังไทร สหกรณ์การเกษตรมะขาม และสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง เพื่อนำไปขายที่ประเทศจีนในฤดูกาลผลิตปี 2562 ปริมาณไม่ต่ำกว่า 3 พันตัน หรือ 8 แสนลูก มูลค่า 360 ล้านบาท หรือ 120 บาทต่อกิโลกรัม

192.168.52.213