Search

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคณะกรรมการติดตามระดับเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่และร่วมติดตามหน่วยจัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร "

หลักสูตร : ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อออกแบบการสอนรายบุคคล (NLP-Habit Coach) ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร Getup Teacher ปลุกพลังครูไทย การศึกษาก้าวไกลระดับโลก ณ ห้องราชาวดี โรงแรมชวาลันรีสอร์ท จ.นครปฐม ในการนี้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ได้พบพูดคุยกับครูผู้เข้าอบรม และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเน้นย้ำให้ครู เก็บเกี่ยวความรู้และนำไปปรับใช้จริงในห้องเรียน อีกทั้งเน้นย้ำให้หน่วยพัฒนาติดตามผลการอบรม และให้ครูและผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินความพึงพอใจเมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการฯ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ครูนำความรู้นำไปใช้กับผู้เรียน และติดตามหน่วยจัดในเรื่องการจัดกิจกรรมตามตาราง  วิทยากรที่อบรมครูเป็นไปตามเสนอ สิ่งที่ครูได้รับวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามเสนออย่างครบถ้วน รวมทั้งแนวทางการช่วยครูสู่ผู้เรียนที่โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง 

ซึ่งการพัฒนาในสัปดาห์นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงินยืมให้แก่ครูครบทุกคน ทำให้ครูสามารถเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ 100% อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามหน่วยพัฒนา ที่จัดอบรมในพื้นที่ในทุกครั้ง และนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ได้ออกติดตามพูดคุยกับครูถึงโรงเรียนทุกห้องเรียน ตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ ทำให้รู้ถึงปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.212