Search

วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และคณะกรรมการติดตามระดับเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่และร่วมติดตามหน่วยจัดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร "

หลักสูตร : ศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อออกแบบการสอนรายบุคคล (NLP-Habit Coach) ภาคีนวัตกรรมการสอนครบวงจร Getup Teacher ปลุกพลังครูไทย การศึกษาก้าวไกลระดับโลก ณ ห้องราชาวดี โรงแรมชวาลันรีสอร์ท จ.นครปฐม ในการนี้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ได้พบพูดคุยกับครูผู้เข้าอบรม และชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเน้นย้ำให้ครู เก็บเกี่ยวความรู้และนำไปปรับใช้จริงในห้องเรียน อีกทั้งเน้นย้ำให้หน่วยพัฒนาติดตามผลการอบรม และให้ครูและผู้อำนวยการโรงเรียน ประเมินความพึงพอใจเมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการฯ รวมทั้งสร้างความตระหนักให้ครูนำความรู้นำไปใช้กับผู้เรียน และติดตามหน่วยจัดในเรื่องการจัดกิจกรรมตามตาราง  วิทยากรที่อบรมครูเป็นไปตามเสนอ สิ่งที่ครูได้รับวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามเสนออย่างครบถ้วน รวมทั้งแนวทางการช่วยครูสู่ผู้เรียนที่โรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง 

ซึ่งการพัฒนาในสัปดาห์นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงินยืมให้แก่ครูครบทุกคน ทำให้ครูสามารถเข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ 100% อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามหน่วยพัฒนา ที่จัดอบรมในพื้นที่ในทุกครั้ง และนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ได้ออกติดตามพูดคุยกับครูถึงโรงเรียนทุกห้องเรียน ตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ ทำให้รู้ถึงปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

ภาสพล โตหอมบุตร "รุจ" หัวหน้าข่าว NationTV, ผู้สื่อข่าวภาคสนาม, ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัย" จ.-ศ. เวลา 15.00-15.30 น. รายการ "อาสากล้าดี" ทุกวันเสาร์ 11.00-11.30 น. และ รายการเก็บตกจากเนชั่น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. , สกู๊ป "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศและโล่ประกาศเกียรติคุณ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" รายการเนชั่นระวังภัย, รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว

บทความล่าสุด

192.168.52.213