Search

วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนคน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" มาเสนอดังนี้ "อะไรก็ตามที่เราหนีไม่พ้น เราควรจะเรียนรู้ ที่จะอยู่กับมันให้ได้ นี่คือ ศิลปะการที่จะอยู่โลกนี้อย่างไม่ทุกข์"

ขอบพระคุณคำสอน : พระไพศาล วิสาโล

อนึ่ง.. พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน

ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ปัจจุบันพระไพศาล เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนในบวรพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรม

พระไพศาล วิสาโล ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณก่อนตาย เพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบ ท่านมีผลงานเผยแพร่ธรรมะในสื่อหลายรูปแบบ

192.168.52.212