Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของพรรคไทยศรีวิไลย์ ระดมสมาชิกของพรรคทั่วประเทศ ซึ่งมีแกนนำในแต่ละจังหวัด เข้ามาประชุมสามัญใหญ่ครั้งแรกที่ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อทำการคัดเลือกประธานที่ปรึกษา หัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค พร้อมทั้งกรรมการบริหารพรรค รวมถึงโฆษกพรรค และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อตั้งพรรค

การประชุมใหญ่ครั้งนี้บรรดาแกนนำ ได้นำสมาชิกผู้ร่วมอุดมการณ์มารับฟังรายละเอียดอีกครั้ง หลังจากทีมงานลงพื้นที่บอกนโยบายของพรรคคือการปราบโกงอันดับหนึ่ง แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนให้อยู่ดีกินดี  พรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นพรรคของประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง มีนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น

การนำเสนอชื่อของแกนนำผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยศรีวิไลย์ครั้งนี้สมาชิกได้เสนอชื่อ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาใหญ่พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น หัวหน้าพรรคได้แก่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ได้คะแนนท่วมท้น รองหัวหน้าพรรคได้แก่ นายณัชพล สุพัฒนะ หรือ มาร์ค พิทบูล เลขาธิการพรรค ได้แก่นายวิวัฒน์ เจริญพาณิชย์ศิริ  และ โฆษกพรรคได้แก่ นางสาวภคอร จันทรคณา ได้รับเลือกตั้งรวมทั้งกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 10 คนตามกฎหมายครบสมบูรณ์อย่างถูกต้อง การจัดงานประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ของพรรคไทยศรีวิไลย์ได้ชูเป้าหมายในการปราบปรามคนโกง เข้ามาจัดระบบประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปราบปรามคนโกง นำเงินมาสร้างประเทศชาติเพื่อให้เจริญรุ่งเรือง ปฏิรูปทางการศึกษาให้เรียนรู้เท่าทันประเทศต่างๆในโลก บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ บริหารจัดการเรื่องพืชผลทางการเกษตรให้ได้ราคา สามารถยืนอยู่อย่างไม่เดือดร้อน แก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องให้ตรงจุด ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดี หากเป็นแกนนำในการจัดตั้ง จะสร้างสิ่งใหม่ให้เป็นบรรทัดฐานเพื่อเยาวชนรุ่นต่อไปได้นำมาเป็นแบบอย่างเพื่อสร้างชาติให้เกิดความมั่นคง เป็นนโยบายหลักของพรรคไทยศรีวิไลย์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ให้มวลสมาชิกที่เข้ามาร่วมประชุมกว่า 700 คนในครั้งนี้ได้เห็นภาพลักษณ์ของความสะอาดจากนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีไฟทำงานให้กับบ้านเมือง ด้วยคุณภาพสามารถจับต้องได้ ไม่โกหกประชาชน

192.168.52.212