Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา หลังมีการร้องเรียนจากหน่วยพัฒนาครู เรื่องการเปิดรุ่นที่ไม่เป็นธรรม

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ อนุกรรมการการจัดการเรียนการสอนในคณะกรรมการอิสระ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ www.eduzones.com และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุรุพัฒนา คณะทำงานจากสถาบันคุรุพัฒนา และผู้แทนจากหน่วยพัฒนาครู จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมการประชุม

ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้รับทราบปัญหาและข้อร้องเรียนจากผู้แทนหน่วยพัฒนาครูว่ามีหลักสูตร จำนวน 344 หลักสูตร ผ่านการรับรองรอบแรก จากสถาบันคุรุพัฒนา และ สพฐ. แล้ว แต่ไม่สามารถเปิดรุ่นได้จึงทำให้ครูไม่สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมกับหลักสูตรเหล่านี้ได้ จึงร้องเรียนขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการให้ครูลงทะเบียน (Shopping) ใหม่ทั้งหมด (Set Zero) เพื่อให้ความยุติธรรมกับหลักสูตรและหน่วยพัฒนา จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความเห็นถึงโครงการนี้ว่า "ครูให้ความสนใจในการอบรมพัฒนาตนเองสูง โดยพัฒนาครูจะต้องไปพัฒนาในหลักสูตรที่สามารถดูแลครู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่วนตัววิทยากรก็จะคัดเลือกวิทยากรที่ดี และสถาบันคุรุพัฒนาจะต้องกลั่นกรอง เพื่อสนับสนุนให้การฝึกอบรมและการพัฒนาครู มีคุณภาพและใช้งบประมาณในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

นอกจากนี้ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ กล่าวว่า "เป็นความร่วมมือหลายฝ่ายระหว่าง สพฐ. สถาบันคุรุพัฒนา และหน่วยพัฒนาครู โครงการนี้ ทุกคนยอมรับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก น่าสนับสนุน น่าสงเสริม ซึ่งแต่ละฝ่ายได้พูดถึงรายละเอียด อุปสรรค แนวทางการปฏิบัติที่ควรได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ดี โครงการอย่างนี้ควรจะมีต่อไปแต่ต้องช่วยกันพัฒนาในจุดที่ดีและจุดที่มีปัญหาร่วมกัน

ทั้งนี้ผู้แทนสถาบันคุรุพัฒนา โดยนายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ และคณะทำงานของสถาบันคุรุพัฒนาได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา และกล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรุ่นการอบรมกับสถาบันคุรุพัฒนา ในส่วนของคุณสมบัติวิทยากร และการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติและผลงานของกรรมการประเมินหลักสูตร อย่างไรก็ตามได้รับข้อเสนอของหน่วยพัฒนาครูไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

นายณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป หจก.ไอไอ ไทยแลนด์ ตัวแทนหน่วยพัฒนาครู ที่ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและเสนอขอ Set Zero กล่าวว่า จากการประชุมในวันนี้ ได้เล็งเห็นถึงความพยายามของสถาบันคุรุพัฒนาที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงาน ตามที่หน่วยพัฒนาเรียกร้อง ซึ่งในระยะสั้นก็จะมีการแก้ปัญหาต่างๆ ให้มีความชัดเจน แต่ในระยะยาวในปีหน้าก็มีจะมีแนวโน้มการทำงานต่างๆ ที่ดีขึ้น ตนเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือที่จะช่วยพลิกการศึกษาของชาติได้ ส่วนในข้อเรียกร้องตอนแรกที่ขอให้ Set zero นั้น ก็มีทั้งประโยชน์และโทษ จากการรับฟังที่ประชุมวันนี้ตนได้เข้าใจเหตุผลชัดเจนขึ้น จึงเคารพการตัดสินใจของผู้ใหญ่และมติประชุม และตนเองจะกลับไปคุยทำความเข้าใจในกลุ่มของตัวแทนหน่วยพัฒนาครูเพื่อให้ความร่วมมือกับสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) สพฐ.ต่อไป

ด้าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การดำเนินการอบรมพัฒนาครูยังจะดำเนินการตามปฏิทินเดิมที่วางแผนเอาไว้ โดยจะเปิดให้ชอปปิ้งรอบสอง วันที่ 15-22 มิ.ย.นี้ โดยจะมีหลักสูตรเพิ่มเติมอีก 733 หลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง และหน่วยพัฒนาขอเปิดรุ่น และจะเริ่มอบรมได้ตั้งแต่ 21 ก.ค.-16 ก.ย.2561

ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากที่ได้ประชุมในวันนี้พบว่า ปัญหาเกิดจากการขาดความเข้าใจ และขาดการสื่อสารตั้งแต่กระบวนการอนุมัติหลักสูตร การอนุมัติรุ่น และรายละเอียดในการดำเนินการ ซึ่งจะนำข้อเสนอแนะของหน่วยพัฒนาครู และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.212