Search

วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงลูกจ้างแฟนบอล แนะจัดเวลาเหมาะสมชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 พักผ่อนให้เพียงพอ ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เทศกาลฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2561

เป็นช่วงที่แฟนกีฬาฟุตบอลทั่วโลกให้ความสนใจ สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะมีแฟนกีฬาฟุตบอลติดตามชมการถ่ายทอดการแข่งขันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานอันเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมไปถึงการมาทำงานสายหรือขาดงานโดยไม่มีเหตุสมควร

กสร.จึงขอให้ลูกจ้างจัดสรรเวลาในการรับชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกให้เหมาะสม มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานโดยเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร หรือขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งการถูกลงโทษทางวินัยได้เนื่องจากมาสายหรือขาดงาน

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวด้วยว่า ในส่วนของนายจ้าง กสร.ขอความร่วมมือในการกำกับดูแลลูกจ้างมีความพร้อมก่อนปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและขอให้กำกับดูแลลูกจ้างไม่ให้มีการเล่นพนันฟุตบอลในสถานประกอบกิจการในช่วงเทศกาลบอลโลกนี้

ADD FRIEND SUBSCRIBE

192.168.52.214