Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

จากกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สั่งตรวจสอบบัญชีวัดทั่วประเทศ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก หลังประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม มีการชี้แจงเรื่องนี้ ว่าสื่อเข้าใจผิด แค่ต้องการหาวัดตัวอย่าง ที่พระ ไม่ถือเงิน

วันนี้เวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จร่วมประชุมกรรมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 16/2561 ที่พุทธมณฑล พร้อมด้วยพระเถระกรรมมหาเถรสมาคมครบองค์ประชุม ทั้งสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติ และสมเด็จพระวันรัตน์  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ ส่วนสมเด็จพระมหารัชมังคจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ยังอาพาธ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมมานานแล้ว 

การประชุมวันนี้ มีวาระ เรื่องขอความเห็นชอบ จัดพิธีพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 66 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม และแต่งตั้งเจ้าคณะหวัดต่างๆ ที่ว่างลง เช่น เจ้าคณะจ.อุดรธานี บึงกาฬ ยโสธร ศรีสะเกษ และนครพนม เป็นต้น 

และมีการแต่งตั้ง พระเทพรัตนมุนี เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ แทนพระพรหมสิทธิ ที่ถูกถอดสมณะศักดิ์ 

ส่วนการขอข้อมูลวัดที่มีการวางระบบการจัดการด้านการเงินและบัญชีวัด นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บอกว่าจริงๆแล้วต้องการ หาวัดตัวอย่าง ที่พระไม่จับเงิน ซึ่งเป็นไปตามพระวินัยปิฎก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้พระภิกษุรับ ใช้ให้คนอื่นรับ หรือแม้กระทั่งยินดีในเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ตน นอกจากนี้ ยังรวมถึงอะไรก็ตามที่มีค่า ในการแลกเปลี่ยนซื้อขาย ได้ เช่น ธนบัตร เหรียญ เช็ค บุตรกดเงินสด บัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต การรับเงินทองจึงเป็นการผิดพระธรรมวินัย และเป็นอาบัติ แก่พระภิกษุที่รับ ไม่ว่าโดยเหตุผลใด ๆ เช่น การรับเพื่อตัว หรือเพื่อสงฆ์ก็ตาม 

ผู้สื่อข่าวสายงาน คุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม เนชั่นทีวี ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม แสงชัย สุนทรวัฒน์ และข่าวโทรทัศน์สืบสวนดีเด่น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บทความล่าสุด

192.168.52.212