Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนคน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" มาเสนอดังนี้"เมื่อเข้าใจถ่องแท้ว่าความสุขนั้นอยู่ที่ใจการรอคอยความสุขก็จะสิ้นสุดลง"

ขอบพระคุณคำสอน : พระไพศาล วิสาโลอนึ่ง.. พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน

ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ปัจจุบันพระไพศาล เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนในบวรพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรม

พระไพศาล วิสาโล ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณก่อนตาย เพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบ ท่านมีผลงานเผยแพร่ธรรมะในสื่อหลายรูปแบบ

192.168.52.212