Search

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สุดอึ้ง ประมูลทุเรียนสามชัยกาฬสินธุ์ หนึ่งในสินค้าผลไม้ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 5 ลูก ราคาครึ่งแสน ด้านผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ดึงทุกภาคส่วนเดินหน้าโครงการ Kalasin Green Market เมืองแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันเปิดโครงการ Kalasin Green Market โดยการนำเอาผลิตภัณฑ์พืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ Kalasin Green Market มาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ เป็นที่แรก

โดยบรรยากาศภายในงานมีการนำเอาผลไม้ปลอดภัยที่ปลูกในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์มาวางจำหน่าย ทั้งทุเรียน อ.สามชัย เงาะ อ.สามชัย และ อ.ห้วยผึ้ง มะม่วงงามเมืองย่า อ.ห้วยผึ้ง มะม่วงน้ำดอกไม้ อ.สามชัย ละไม อ.ห้วยผึ้ง และ ฝรั่ง อ.ดอนจาน นอกจากนี้ยังมีการนำเอาพืชผักต่างๆในพื้นที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาวางจำหน่ายอีกด้วย

สำหรับไฮไลท์ของงาน มีการนำเอาทุเรียนสามชัยกาฬสินธุ์ ซึ่งปลูกในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 100 ลูก มาวางจำหน่าย ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที มีผู้จองและซื้อเกลี้ยงในพริบตา เนื่องจากเป็นทุเรียนพันธุ์ใหม่ มีรสชาติอร่อย เนื้อนอกกรอบ เนื้อในนุ่ม เม็ดเล็ก เนื้อมาก และกลิ่นไม่ฉุนมากนัก พร้อมทั้งเปิดประมูลทุเรียนสามชัยกาฬสินธุ์ จำนวน 5 ลูก ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นทุเรียนผลผลิตลูกแรกที่ปลูกขึ้นในพื้น จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำรายได้สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือครอบครัวยากจนในโครงการกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งได้รับความสนใจจากส่วนราชการ และประชาชนที่เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก

โดยลูกแรกตั้งชื่อว่าชัยณรงค์ หมายถึง ประสบชัยชนะปัญหาอุปสรรค น้ำหนัก 4.9 กก. เริ่มต้นประมูลที่ราคา 1,500 บาท กระทั่งหอการค้า จ.กาฬสินธุ์ชนะการประมูลไปในราคา 6,000 บาท ลูกที่ 2 ชื่อชัยพร หมายถึงประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการ น้ำหนัก 5 กก.เริ่มต้นประมูลราคา 1,500 บาท บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด จ.กาฬสินธุ์ ชนะการประมูลไปในราคา 6,300 บาท ลูกที่ 3 ชื่อชัยวิทย์ หมายถึงสมองปราดเปรื่อง น้ำหนัก 5 กก.เริ่มต้นราคาประมูล 1,500 บาทสภาอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ ชนะการประมูลในราคา 7,500 บาท ลูกที่ 4 ชื่อชัยโรจน์ หมายถึงเจริญรุ่งเรือง น้ำหนัก 6 กก.เริ่มต้นประมูล 1,500 บาท สมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ โดยนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม อุปนายกสมาคมฯ ชนะการประมูลในราคา 10,000 บาท และลูกที่ 5 ซึ่งเป็นทุเรียนลูกแรกที่ปลูกเป็นผลใน จ.กาฬสินธุ์ ชื่อชัยยศ หมายถึง ฐานะบรรดาศักดิ์ น้ำหนัก 7 กก.เริ่มประมูลในราคา 1,900 บาท ผู้ชนะการประมูลคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในราคา 20,000 บาท รวมผลการประมูลทุเรียนสามชัยกาฬสินธุ์ 5 ลูก เป็นเงิน 49,800 บาท

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาล นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำหนดให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดนำร่อง ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้กรอบแนวคิดกาฬสินธุ์แฮปปี้เนส โมเดล คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมีเป้าหมายยกระดับรายได้ของประชาชนต่อคนต่อปีให้ได้ร้อยละ 10 ภายในปี 2562ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์ จึงมุ่งพัฒนาทั้งในมิติสังคมและมิติเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ในภาพรวม คือ ในมิติสังคม มีการดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนขั้นพื้นฐานจากกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน 3,292 ครัวเรือน ในส่วนมิติเศรษฐกิจ จะมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ที่ถือเป็นรายได้หลักของจังหวัด ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ที่เป็นอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในจังหวัด

จากกรอบแนวคิดดังกล่าว จ.กาฬสินธุ์ได้ขับเคลื่อนโครงการ Kalasin Green Market เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา มีเป้าหมายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงยั่งยืน ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินการให้ จ.กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารปลอดภัยภายในปี 2562 และเป็นแหล่งผลิตอาหารออร์แกนิก (Organic Food) หรืออาหารเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในภูมิภาค ภายในปี 2564

นายไกรสร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ เป็นความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายแรก คือกลุ่มสหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนโดย จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานเกษตร จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จ.กาฬสินธุ์ สหกรณ์การเกษตรแก้มลิงหนองเลิงเปือย จำกัด และห้างแม็คโคร สาขากาฬสินธุ์ ซึ่งวันนี้ได้เปิด โครงการ Kalasin Green Market อย่างเป็นทางการ โดยนำผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการฯ มาจำหน่ายเป็นที่แรก และจะมีการต่อยอดในสถานที่อื่นๆอีกต่อไป

192.168.52.214