Search

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกฯ 2 สมัย ได้ตอบคำถามผ่าน BLUESKY Channel กรณีมีคนอยากให้กลับมาเป็นนายกฯอีกครั้งหลังเลือกตั้งว่า จริงๆคนที่หวังดี และชาวบ้านส่วนหนึ่งที่อยากให้เป็นต่อ

ขอขอบคุณที่หวังดี แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้ว นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่มีกฎเกณฑ์กติกาที่ต้องปฏิบัติ โดยส่วนตัวไม่ว่าจะมีเรื่องมาเลย์หรือไม่ก็ตาม ผมหนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้ว และไม่ได้มีความคิดเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตอนนี้เป็นไม่ได้

192.168.52.214