Search

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ออกมายืนยันแล้วว่า กองทัพภาคที่4 ไม่ได้สั่งห้ามบินโดรนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ขอให้ปฎิบัติตามกฎหมายข้อบังคับเช่น ห้ามบินพื้นที่ตั้งค่ายทหาร ติดตามจากคุณสุพิชฌาย์ รัตนะ

192.168.52.214