Search

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลวันนี้ (17 พ.ค. 61) เวลา 05.00 น. โดยที่ราคาใหม่เป็นดังนี้

ปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 : 50 สตางค์ ราคาวันนี้ 29.70 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 :50 สตางค์ ราคาวันนี้ 29.43 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน E20 : 50 สตางค์ ราคาวันนี้ 27.19 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมัน E85 : 30 สตางค์ ราคาวันนี้ 21.39 บาท/ลิตร

ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล : 50 สตางค์ ราคาวันนี้ 29.44บาท/ลิตร

(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

192.168.52.211