Search

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ เผยว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครแฟรงก์เฟิร์ต แจ้งผลสำรวจแนวโน้มตลาดสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับชาวมุสลิม มีการเติบโตต่อเนื่อง 4.2% ในปี2559 รวมมูลค่าสูงถึง 2.54 แสนล้านดอลล่าร์ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยที่จะเจาะตลาดเสื้อผ้าสำหรับชาวมุสลิมทั่วโลก และคาดว่าในปี 2565 มูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.73 แสนล้านดอลล่าร์

192.168.52.214