Search

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

" บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ การดับเพลิงเพื่อชุมชน มีนาย เสกสรรค์ งามวิเศษ ผู้อำนวยการตอบรับเหตุฉุกเฉิน บริษัทโรม คุณ ชุลี โนจิตร หัวหน้าแผนก CSR บริษัทโรม พร้อมทีมงาน ร่วมกับนาย สิระพงษ์ สิริโพธินันท์ (โต นวนคร ) "

(13 พฤษภาคม 2561) เป็นโครงการต่อเนื่อง จัดขึ้นในชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะเบื้องต้น ในการช่วยเหลือตัวเองเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยมี    นายละออ พุฒรักษา ประธานชุมชนพร้อมคณะกรรมการ รวมทั้ง อ.ส.ม. และชาวบ้าน เข้าร่วมฝึกอบรม โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ร.ท.พนมพร ดำขำ หัวหน้าครูฝึกหมวดป้องกันนิวเคลียร์ชีวะเคมี มาร่วมกับทางบริษัทฯ และชุมชนในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.211