Search

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2561 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จด้วย

192.168.52.213