Search

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ครูส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ด้วยโรคชรา สิริอายุรวม ๙๙ ปี ๙ เดือน

โดยในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ จะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๑๗ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา ๑๐๐ วัน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป

สำหรับประวัติของนางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) พุทธศักราช ๒๕๓๕ เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๔๖๑ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถชั้นสูงในทางศิลปะด้านละครรำ เป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ ซึ่งสถาบันการศึกษาใช้เป็นแบบเรียน "แม่ท่า" ในการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน

นางส่องชาติ ชื่นศิริ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัว จดท่ารำทุกกระบวนรำของครูโบราณได้อย่างแม่นยำหลายรูปแบบ มีทั้งละครรำ ละครพันทาง และละครแบบหลวงวิจิตรวาทการ โดยแสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง และระบำเบ็ดเตล็ดมากมายเกินกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง มีลีลาการแสดงเป็นที่ประทับใจและเป็นที่กล่าวขานชื่นชมของผู้ชมและผู้บังคับบัญชาในอดีตเสมอมาโดยตลอด ทั้งยังถ่ายทอดพัฒนาลีลาท่ารำของครูโบราณให้กับลูกศิษย์มาตลอด เป็นที่ยกย่องอย่างสูงในแวดวงศิลปะการแสดงด้านละครรำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) พุทธศักราช ๒๕๓๕

192.168.52.211