Search

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เมื่อเช้าวันที่ 16 เม.ย. ขณะที่ทีมงานเดินทางไปที่วัดพระธาตุขามแก่น บังเอิญได้พบกับ คุณณเดชน์ คูกิมิยะ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาสักการะองค์พระธาตุขามแก่นและอัญเชิญดินจากแดนปรินิพพาน เมืองกุสินารามาถวายเพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดเจติยภูมิ(พระธาตุขามแก่น)

ครั้งสมัยหลังจากที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานและมีพิธีถวายเพลิงพระบรมศพนั้น พระยาโมริยะกษัตริย์เจ้าเมืองโมลีได้นำเอาพระอังคารธาตุ คือฝุ่นที่ได้จากการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ภายในองค์พระธาตุขามแก่น และในวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดี ที่คุณณเดชน์คูกิมิยะดารานักแสดงชื่อดังได้อัญเชิญดินจากแดนปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา

ในการนี้ ได้จัดทำผ้าป่าเพื่อถวายในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดจำนวน 53,390 บาท โดยมี พระครูสุตธรรมภาณี(เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ) รับถวาย เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นที่ สักการะบูชา และ ได้เข้ากราบไหว้ขอพระ พระธาตุขามแก่น

192.168.52.211