Search

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

บรรยากาศของผู้โดยสารบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง เริ่มมีผู้โดยสารทยอยกลับเข้ากรุงเทพต่อเนื่อง โดยการรถไฟฯคาดว่าในช่วงเย็นของวันนี้จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมากที่สุด

จึงได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารรองรับอีก จำนวน 5 ขบวน และวันที่ 17 เมษายน 2561 อีก 2 ขบวน จะสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางกลับได้หมดโดยไม่มีตกค้าง

192.168.52.211