Search

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานสบายดีปีใหม่ลาว ในการนี้ทรงร่วมรำวงลาวประกอบเพลงสบายดีปีใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

192.168.52.211