Search

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานบุญสงกรานต์ปีใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมทรงร่วมพิธีบายศรีสู่พระขวัญ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

192.168.52.212