Search

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ไล่ออก นายวิโรฒ สำรวล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสน วิทยาลัย กรณีผิดวินัยร้ายแรงรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด หรือกศจ. กรุงเทพมหานคร การุณ สกุลประดิษฐ์ บอกว่า ที่ประชุมกศจ. กรุงเทพมหานคร มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ให้ไล่ออกนายวิโรฒ สำรวล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรณีปรากฏคลิปรับเงิน 4 แสนบาทแลกกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้ (10เม.ย.) เป็นต้นไป

คณะกรรมการในที่ประชุมเห็นว่า การกระทำของเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยเหตุผลที่คณะกรรมการฯมีมติให้ไล่ออกสถานเดียว ก็เพื่อเป็นมาตรฐานในการลงโทษผู้กระทำความผิดและทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นไปตามมติครม.เมื่อปี 2536 คือ ไม่ว่าจะเป็นกรณรใดถ้ามีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องโทษไล่ออกสถานเดียว ไม่สามารถนำเอาคุณความความดีมาใช้อ้างเป็นเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณาโทษได้

192.168.52.212