Search

วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

จังหวัดมหาสารคามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อุโมงค์ทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามก็เช่นกัน แม้จะสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุให้กับนิสิตและชาวบ้านในระแวกนั้นแล้ว แต่ก็ยังมีเสียงบอกว่าอันตรายอยู่ จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงาน

192.168.52.212