Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ศิลปิน ดารา นักแสดง ต่างพาเหรดเข้ารับพระราชทานปริญญาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่าง 19-23 มีนาคม 2561 นี้

สยม สังวรบุตร มิกค์ ทองระย้า เปาวลี พรพิมล เฟื่องฟุ้ง นำทีมศิลปิน นักร้อง นักแสดง และคนในแวดวงบันเทิง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในงานพิธีฯครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประกอบด้วย

มิกค์ ทองระย้า นักแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (ซ้อมใหญ่ 13 มี.ค.2561 คาบเช้า รับจริง 20 มี.ค.61 คาบเช้า

เปาวลี พรพิมล เฟื่องฟุ้ง นักร้อง นักแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (ซ้อมใหญ่ 13 มี.ค.2561 คาบบ่าย รับจริง 20 มี.ค.2561 (คาบบ่าย)

สยม สังวริบุตร ผู้กำกับการแสดง ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (ซ้อมใหญ่ 13 มี.ค.2561 คาบบ่าย รับจริง 20 มี.ค.2561 คาบบ่าย)

พรสุดา ฮาวานี่ ต่ายเนาว์คง นักแสดงและผู้จัดละครโทรทัศน์ รัฐศาสตรบัณฑิต (ซ้อมใหญ่ 15 มี.ค.2561 คาบบ่าย รับจริง 22 มี.ค.2561 คาบบ่าย)

ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา พิธีกร รัฐศาสตรบัณฑิต (ซ้อมใหญ่ 16 มี.ค.2561 คาบบ่าย รับจริง 23 มี.ค.2561 คาบบ่าย)

ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี นักแสดง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการงานสาธารณะ (ซ้อมใหญ่ 16 มี.ค.2561 คาบบ่าย รับจริง 23 มี.ค.2561 คาบบ่าย)

พรสวรรค์ มะทะโจทย์ นักแสดง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการงานสาธารณะ (ซ้อมใหญ่ 16 มี.ค.2561 คาบบ่าย รับจริง 23 มี.ค.2561 คาบบ่าย)

ไพศาล ขุนหนู ศิลปินโนราห์ รัฐศาสตรบัณฑิต (ซ้อมใหญ่ 16 มี.ค.2561 คาบบ่าย รับจริง 23 มี.ค.2561 คาบบ่าย)

นันทวัน เรืองฤทธิ์ รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน (ซ้อมใหญ่ 12 มี.ค.2561 คาบบ่าย รับจริง 19 มี.ค.2661 คาบบ่าย)

นอกจานี้ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังได้อนุมัติปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีสมัยนิยม แก่นายสมนึก ทองมา หรือครูเพลงชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านการประพันธ์เพลงลูกทุ่ง ที่มีผลงานการแต่งเพลงให้นักร้องลูกทุ่งหลายคน เช่น สายัณฆ์ สัญญา ยอดรัก สลักใจ สุนารี ราชสีมา จนมีชื่อเสียงโด่งดัง อีกด้วย โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 (คาบบ่าย)

192.168.52.212