Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสิ่งรุกล้ำลำน้ำกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้านเรือนของประชาชน หลัง คสช.ให้ยื่นขออนุญาต พบมียอดแจ้งทั้งจังหวัดเข้ามา 2,811 ราย ออกใบอนุญาตให้แล้วกว่า 1,000 ราย โดยไม่ต้องรับโทษทั้งอาญาและปกครอง

นายสุระศักดิ์ มงคลไชยศิริ เจ้าหน้าที่เจ้าท่าชำนาญการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านบากัน ม.2 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อสำรวจตรวจสอบวัดพื้นที่สิ่งรุกล้ำลำน้ำกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานที่เก็บอุปกรณ์ประมงและบ้านเรือนประชาชน รวมจำนวนกว่า 300 ราย ที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ก่อนหน้านี้

การยื่นขออนุญาตดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)เปิดโอกาสให้ผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ มายื่นขออนุญาต โดยไม่ต้องรับโทษ ทั้งอาญาและปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการวัดขนาดของสิ่งปลูกสร้าง พร้อมกำหนดจุดพิกัดทางดาวเทียมของแต่ละรายที่ได้แจ้งไว้

นาวาตรีชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาชากระบี่ กล่าวว่า จาก พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับแก้ไขใหม่ กำหนดโทษผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ มีความผิดและบทลงโทษหนักขึ้นถึงขั้นจำคุก แต่สำหรับผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำมาก่อน ทาง คสช.ได้บรรเทาความเสียหายด้วยการออกคำสั่งขยายเวลาให้มาแจ้งขออนุญาตกับกรมเจ้าท่า ซึ่งหลังจากที่ครบกำหนดรับแจ้งแล้ว ก็พบว่ามียอดจำนวนผู้ที่รุกล้ำลำน้ำในพื้นที่ จ.กระบี่ รวมทั้งสิ้น 2,811 ราย

โดยผู้ที่มาแจ้งทั้งหมด ทาง คสช.ได้ยกเว้นโทษ ทั้งทางอาญาและปกครอง ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เจ้าท่าภูมิภาค สาขากระบี่ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบวัดขนาด กำหนดจุดพิกัดทางดาวเทียม สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำ ที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ พร้อมออกใบอนุญาตให้แล้วกว่า 1,000 ราย โดยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 นี้

192.168.52.212