Search

วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนในโครงการ Leader in me

(14 กพ.2561) ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 27 โรงเรียนของโครงการ Leader in me ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) ซึ่งมีทีมที่ปรึกษาแพคริม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศคติที่ดี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อสร้างความเป็นผู้นำ ในตัวเอง โดยมีโรงเรียนในโครงการ 27 โรงเรียน

โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะกรรมการติดตามโครงการฯ นำชมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การทำข้อตกลงแบบชนะชนะ บัญชีออมใจ ต้นไม้ 7 อุปนิสัย ฯลฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ค้นพบความเป็นผู้นำในตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการผู้นำในตัวฉัน

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ได้เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค ศูนย์ มรภ.บุรีรัมย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ มาลิณื จุโฑปะมา รักษาการณ์อธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครู ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเสริฐ บุญเรือง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารณชัย สุขสมบูรณ์ ศึกษาธิการ จ.บุรีรัมย์ สมศักดิ์ ชอบทำดี คณะศึกษานิเทศก์ จ.บุรีรัมย์ คณะอาจารย์ มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดศูนย์ฯ

มรภ.บุรีรัมย์ เป็นศูนย์อบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot camp) 1 ใน 15 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 แห่งทั่วประเทศ แต่ละศูนย์ จะมีห้องอบรม 3 ห้องๆละ 25 คน รวม 75 คนต่อรุ่น เป็นครูประถม 2 ห้อง มัธยม 1 ห้อง อบรมรุ่นละ 3 สัปดาห์ เมื่ออบรมจบไปแล้ว 4-5 สัปดาห์ ต้องกลับมา Follow up 2 วัน หลักสูตรการอบรมเป็นของ British council ประเทศอังกฤษ ขณะนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 14 แผนการอบรมจะถึงรุ่นที่ 20 ในเดือนกันยายนนี้

รุจ ภาสพล โตหอมบุตร บรรณาธิการข่าว NationTV ช่อง 22 ผู้สื่อข่าวภาคสนาม / ผู้ประกาศข่าว / ผู้ดำเนินรายการ "เนชั่นระวังภัยคลายทุกข์" (สด) จ.-ศ. เวลา 14.30-15.30 น. จัดรายการเก็บตกจากเนชั่นภาคเย็น (สด) ทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.30 -17.00 น. สกู๊ปข่าว - รายงานพิเศษ "ภาสพล ขุดค้นข่าว" ในรายการ ข่าวข้นคนเนชั่น จ.-ศ. รางวัลเกียรติยศ "คนดีแผ่นดินสยาม ปี 2559" จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” โดยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล รางวัลเสื้อสามารถ สุดยอดข่าวอาชญากรรมแห่งปี 2558-2559 โดยสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย จากรายการ “เนชั่นระวังภัย” รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ประจำปี 2561 Catholic Media Awards 2018 ครั้งที่ 36 โดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย จากรายการ “อาสากล้าดี” รางวัลคนดีประเทศไทย ปีที่ 10 ประจำปี 2561 สาขาสื่อมวลชนข่าวช่วยเหลือ-สร้างสรรค์สังคมดีเด่น โดยมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จากรายการ “อาสากล้าดี” "ภาสพล ขุดค้นข่าว" เจาะลึกทุกพื้นที่ ขุดค้นทุกสนามข่าว Twitter@phassaphol / IG : ruj_phassaphol / Youtube : phassaphol

บทความล่าสุด

192.168.52.211