Search

วันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ช่วงคุยกับธีระ พูดคุยกับกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กับกรณีที่แพทยสภา ได้กำหนดใบรับรองแพทย์แบบใหม่ ที่จะออกให้เพื่อนำไปทำใบขับขี่รถทุกประเภท ซึ่งรวมทั้งทำใหม่ขับขี่ใหม่และต่ออายุ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

192.168.52.211