Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เกิดการขาดแคลนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศอังกฤษ ท่ามกลางความวิตกกงวัลเรื่องการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาว

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของบริษัทยาหลายแห่งในอังกฤษเกิดการขาดตลาด ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งได้รับเชื้อไม่สามารถรับวัคซีนได้ทันที ขณะเดียวกันมีความกังวลว่าอาจเกิดการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ไข้หวัดออสเตรเลีย" เนื่องจากเกิดการระบาดอย่างหนักในออสเตรเลีย และยังทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายรายในประเทศไอร์แลนด์

ล่าสุดบริษัทยาชี้แจงว่า วัคซีนน่าจะกลับเข้าสู่ตลาดได้ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ ด้านสาธารณสุขของอังกฤษระบุว่า ในช่วงฤดูหนาวนี้มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสไข้หวัดแล้ว 93 ราย แต่ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดว่า ในจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H3N2 หรือไม่

ในอังกฤษ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี, ผู้เกษียณอายุราชการ, หญิงตั้งครรภ์, และผู้ที่มีอาการป่วยในระยะยาวสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ฟรี ขณะที่คนทั่วไปมีค่าใช้จ่าย 13 ปอนด์ หรือราว 560 บาทต่อครั้ง

192.168.52.211