Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การเติบโตขึ้นทุกวันสำหรับน้องวันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ซึ่งยิ่งโตก็ยิ่งรับรู้เรื่องราวต่างๆ มากขึ้นตามลำดับ และแน่นอนหนึ่งในนั้นคือเรื่องความจริงที่ตัวเองเป็นเด็กของทั้ง 2 บ้าน ทั้งบ้านฉัตรบริรักษ์และบ้านที่ครอบครัวไปรับน้องมาอุปการะนั่นเอง

192.168.52.211