Search

วันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

รมต.ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างราคาสินค้าที่จำหน่ายภายในสนามบินว่าเหมาะสมกับต้นทุนหรือไม่ ทั้งค่าเช่า ตำแหน่งร้านค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ซึ่งตามปกติในสนามบินส่วนใหญ่จะมีทางเลือกให้ผู้บริโภค แต่อาจอยู่ในตำแหน่งที่ผู้บริโภคไม่ทราบ ทั้งนี้ท่าอากาศยานต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบจุดจำหน่ายแต่ละพื้นที่ของสนามบิน

192.168.52.216