Search

วันเสาร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ขโมยบัตร "ณิชา" เปิดบัญชี รอปปง.ขยับ เรียก 7 สถาบันการเงินชี้แจง หากอนุมัติเปิดบัญชีโดยไม่ตรวจสอบตัวตนลูกค้า ปรับหนักบัญชีละ 1 ล้านบาท

10 ม.ค.61 - แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีน.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกขโมยบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน 7 แห่ง จนต้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเงินผู้เสียหาย ว่า ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมไม่สามารถเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้ เพราะผู้เสียหายไม่ได้เข้าร้องขอความเป็นธรรมเพื่อรับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากกระทรวงยุติธรรม เบื้องต้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ต้องเข้าไปตรวจสอบสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง ที่อนุญาตให้นำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปเปิดบัญชีถึง 9 บัญชี เพราะเป็นหน้าที่ในการกำกับดูแลโดยตรงของปปง. ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายฟอกเงิน ที่สถาบันการเงินต้องตรวจสอบลูกค้าก่อนอนุญาตให้เปิดบัญชี โดยกำหนดวิธีการแสดงตนของลูกค้าไว้อย่างละเอียดเพื่อป้องกันการนำบัตรประชาชนของบุคคลอื่นมาใช้เปิดบัญชี เช่น ลูกค้าที่เปิดบัญชีต้องให้ชื่อนามสกุลจริง วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อาชีพ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และอีเมลล์

แหล่งข่าวจากกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยด้วยว่า สำหรับบทกำหนดโทษจากการไม่ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า มีโทษปรับบัญชีละ 1 ล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ.

192.168.52.213