Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภค เน้นสินค้าบาป สินค้าทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หวังลดจำนวนนักดื่ม นักสูบ

อธิบดีกรมสรรพสามิต กฤษฎา จีนะวิจารณะ ระบุ กรมฯอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการเพิ่มฐานภาษีสรรพสามิต เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม และมีส่วนช่วยให้รัฐบาลจัดทำงบประมาณสมดุลได้เร็วขึ้น หนึ่งในแนวทางพิจารณาคือการจัดเก็บภาษีจากฐานการบริโภค โดยเน้นเก็บจากผู้บริโภคในสินค้าบาป สินค้าทำลายสุขภาพและทำลายสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันกรมฯจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากฐานการผลิต โดยเป็นการเก็บจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า ทำให้ผู้บริโภคไม่รู้ว่าต้องเสียภาษี หากเปลี่ยนมาจัดเก็บจากการบริโภค คือ เมื่อซื้อสินค้า จะต้องเสียภาษี หรือยิ่งซื้อมากจะเสียภาษีมาก ซึ่งคาดหวังว่าจะลดการบริโภคสินค้าบาป ทำให้มีนักสูบหรือนักดื่มลดลง ซึ่งการเก็บภาษีจากฐานการบริโภคจะไม่ซ้ำซ้อนกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

192.168.52.214