Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ จัดงานThailand AGR Innovation 2018 "APi Parade มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม"งานเดียวที่รวมสุดยอดขบวนพาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมชิมสุดฟิน อาหารแปลกใหม่ด้วยนวัตกรรม กว่า 40 ร้านค้า ช้อปสุดมันส์กับสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ตอบคุณทุก Lifestyle

ห้ามพลาด !!! พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ 

สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้โมเดล "ประเทศไทยไทย 4.0" ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเปลี่ยนจากผลิตสินค้า "โภคภัณฑ์" ไปสู่สินค้าเชิง "นวัตกรรม" เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยังยืนให้กับประเทศไทย สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าโดยใช้นวัตกรรม โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 

-งานสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ "เศรษฐกิจไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม" 

-การเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจผู้นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน (CLMVT)

-งานจำหน่ายสินค้าเกษตรนวัตกรรม "APi Parade 2018"

โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ภายใต้ชื่องาน  Thailand AGR Innovation 2018  "APi Parade มหัศจรรย์พาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม" งานเดียวที่รวมสุดยอดขบวนพาเหรดสินค้าเกษตรนวัตกรรม พร้อมชิมสุดฟิน อาหารแปลกใหม่ด้วยนวัตกรรม กว่า 40 ร้านค้า ช้อปสุดมันส์กับสินค้าเพื่อสุขภาพ ที่ตอบคุณทุก Lifestyle

พบกันได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

192.168.52.214