Search

วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การรถไฟแห่งประเทศไทย สรุปภาพรวมการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ไม่มีปัญหาผู้โดยสารตกค้าง มีประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้น3 เปอร์เซนต์จากปีที่แล้ว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เปิดเผย ภาพรวมการให้บริการประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 2 มกราคม 2561 มีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางทั้งสิ้น 661,864 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าในวันนี้ (3 มกราคม 2561) จะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอีกกว่า 100,000 คนการรถไฟฯ ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร นอกเหนือจากขบวนรถที่เดินประจำอยู่แล้ว

192.168.52.212