Search

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ชาวโรฮิงญาอย่างน้อย 9000 ราย ต้องเสียชีวิตไปทั้งๆที่ยังเป็นคนไร้รัฐ เป็นชนชาติที่ไม่มีใครต้องการ เป็นมนุษย์ที่ไม่มีที่พึ่งพิง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

192.168.52.214