Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี คุมเข้มความปลอดภัยไซเบอร์ ย้ำไทยเซิร์ตทำงานเชิงรุก ติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รมต.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงดีอี พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ระบุ ในปีนี้กระทรวงฯจะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ โดยจะพัฒนากฎหมายดิจิทัลต่างๆ รวมทั้งประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งงานตามภารกิจด้านไซเบอร์ ซีเคียวริตี้

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ รวมทั้งผลักดันการทำงานเชิงรุกของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือไทยเซิร์ต และติดตามสถานการณ์ภัยคุกคามทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

192.168.52.211