Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดราคาสินค้าเกษตรขยับตัวสูงขึ้นรับปีใหม่ 2561

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ เผยว่า ศูนย์วิจัยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดการณ์สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต้อนรับปีใหม่ 2561 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สุกร และกุ้ง ซึ่งเป็นผลจากอานิสงค์นโยบายของภาครัฐ ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มราคาลดต่ำลง ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ

192.168.52.211