Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การต่อสู้ของชาวบ้านอำเภอเทพา จังหวังสงขลา ที่คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในปีที่ผ่านมามีความเข้ม้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อย ท่ามกลางข้อกังขาของชาวบ้าน การต่อสู้ครั้งนี้จุดกระแสให้เกิดการประท้วงต่อต้าน รัฐบาล คสช. ในประเด็นสิ่งแวดล้อมต่างๆ ตามมาอีกหลายเรื่อง ...

การคัดค้านการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินยังคงมีขึ้นต่อเนื่องตลอดปี 2560 ในระหว่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาประชุม ครม.สัญจร ที่จ.สงขลา เมื่อเดือน พ.ย. กลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ร่วมกันเดินเท้าจาก อ.เทพา เพื่อยื่นหนังสือค้าน จนเกิดการปะทะและมีการสลายการชุมนุม 

ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มตามแผน PDP ขณะนี้ ในส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ต้องกลับมาทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ใหม่อีกครั้ง ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รายงานการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในขณะที่ท่าเทียบเรือขนถ่านหินเทพา กำลังอยู่ระหว่างทำรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

เป็นข้อถกเถียงอย่างมากว่า การใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายสร้างโรงไฟฟ้า ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น 

อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า มีความจำ ที่ต้องใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน เนื่องจากมีราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติเหลว ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ไม่สูงเกินไปมากนัก  รวมทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการเติบโตของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 

ภาคประชาสังคมด้านพลังงานเห็นว่า ยังมีทางเลือกของเชื้อเพลิงชนิดอื่นที่ไม่ต้องใช้ถ่านหิน แม้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะบอกว่ามีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ที่ช่วยคัดกรอกมลพิษ แต่ภาพจำของผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ยังนำมาถูกฉายซ้ำอยู่เสมอ 

พลังงานทดแทนเป็นความฝันของหลายคน ด้วยเชื่อว่าพลังงานสะอาด คือการพัฒนาที่ยั่งยืนและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ ไม่ทำให้เกิดความแตกแยก  แต่แนวคิดนี้ก็ถูกท้าทายจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามหาศาลเพื่อภาคอุตสาหกรรม และเชื้อเพลิงที่ตอบโจทย์ความเสถียรได้มากที่สุด ก็หนีไม่พ้น เชื้อเพลิงถ่านหิน 

ในปี 2561 การต่อสู่โรงไฟฟ้าถ่านหิน ของชาวเทพาก็ยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยืนยันว่าหากไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้สำเร็จ ค่าไฟจะสูงขึ้นแน่นนอน 

ผู้สื่อข่าวสายงาน คุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม เนชั่นทีวี ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม แสงชัย สุนทรวัฒน์ และข่าวโทรทัศน์สืบสวนดีเด่น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บทความล่าสุด

192.168.52.216