Search

วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จราชดำเนินมาทรงเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ศิลปะแขนงนี้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม อีกทั้งยังเป็นการสืบสาร และพัฒนางานศิลปะแขนงนี้ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงครั้งนี้ มีผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงผลงานของศิลปิน ปูนปั้นที่ได้รับรางวัล และศิลปินรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ รวมมากกว่า 70 ชิ้น ซึ่งจะจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชม ระหว่างวันที่ 4-27 มกราคม 2561 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ( 29 ธันวาคม 2560 )

192.168.52.212