Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ทิวทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ระดับน้ำยังคงไหลเอ่อล้นสปรินเวย์" Spillway"กระทบแสงแดดอ่อนๆ สวยงามแปลกตา

  หลังจากวิกฤติน้ำท่วมผ่าพ้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการชลประทานและเก็บกักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่แล้ว ประชาชนในพื้นที่ยังสามารถทำการประมงน้ำจืด และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำไหลผ่านสปรินเวย์ จะมีให้เห็นไม่บ่อยนัก จึงมีผู้นิยมเดินทางมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันตลอดทั้งวัน

192.168.52.216