Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การขึ้นชกของมวยเด็กแต่ครั้ง นำสู่รายได้จุนเจือครอบครัวหลักหมื่น หากชกต่อเนื่องรายได้ต่อปี เท่ากับแสนบาท แต่สิ่งที่ต้องแลกที่สุขภาพ และ IQ ของเด็กที่ลดลง

มีเลือดออกในสมองจากการถูกชก เซลสมองและใยประสาทฉีกขาด ความจำลดลง คือผลกระทบที่เกิดขึ้นในร่างกายของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีที่เข้าสู่วงการมวยเด็ก 

จากผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เปรียบเทียบสมองของเด็กที่ชกมวยจำนวน 335 คน กับเด็กทั่วไป 252 คนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้พบว่า ระดับสติปัญญาของเด็กที่ชกมวย หรือ IQ น้อยกว่าเด็กทั่วไปเกือบ 10 คะแนน 

หัวโครงการวิจัย ศูนย์รังสีวิจัยก้าวหน้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ บอกว่า ผลการบาดเจ็บของสมอง นักมวยเด็ก ส่งผลต่อการศึกษาและการดำรงค์ชีวิตของเด็กในอนาคต หากเด็กเหล่านี้โตขึ้นแล้วไม่ได้เข้าสู่วงการมวย จะกลับเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้อย่างไร ?

นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย สมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ไม่ปฏิเสธว่าการบาดเจ็บจากการชกมวยเด็กนั้นส่งผลต่อสุขภาพ ตามผลการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

แต่ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าเป็นศิลปะมวยไทยจะสอนเรื่องศิลปะการป้องกันตัวเองซึ่งลดการกระแทก และก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการขึ้นชกมวยเด็กแต่ละครั้งได้ค่าตอบแทนหลักหมื่นบาท ถึงแสนบาทต่อปี ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่เข้าสู่วงการมวยเด็กมีฐานะยากจน ที่ต้องหาเงินช่วยเหลือครอบครัว 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงแรงงานมีความเห็นว่า เด็กชกมวยไทยไม่ใช่แรงงาน ไม่ใช่ผู้ประกอบอาชีพ เพราะค่ายมวยไม่ใช่นายจ้างตามคำนิยามของกฎหมายแรงงานเด็ก 

ดังนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการของเด็กและเยาวชน ที่สอดคล้อง กับ พ.ร.บ.กีฬามวย ใหม่ ซึ่งกำหนดให้เด็กต้องเล่นมวยไทยอย่างปลอดภัยเท่านั้น 

ผู้สื่อข่าวสายงาน คุณภาพชีวิต-สิ่งแวดล้อม เนชั่นทีวี ได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยม แสงชัย สุนทรวัฒน์ และข่าวโทรทัศน์สืบสวนดีเด่น สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

บทความล่าสุด

192.168.52.212