Search

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

คำพระสอนคน ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา เนชั่นทีวี ขอน้อมนำคำสอนของ "พระไพศาล วิสาโล" มาเสนอดังนี้

"การมีสติกำกับจิตโดยเฉพาะเวลาเกิดผัสสะขึ้นมา ตอนที่ ตาเห็นรูป หูได้ยิน จมูกได้กลิ่น กายได้สัมผัส อย่างมากก็มีแค่เวทนาทางกายเกิดขึ้น แต่ไม่ปรุงแต่งเป็นเวทนาทางใจ หรือแม้ว่าจะมีเวทนาทางใจ พอมีสติเข้าไปรู้ มันก็หยุดแค่นั้น" 

ขอบพระคุณคำสอน : พระไพศาล วิสาโล

อนึ่ง.. พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) เป็นพระนักเผยแผ่ที่เป็นที่รู้จักดีรูปหนึ่งของเมืองไทยในปัจจุบัน

ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ บรรพชาและอุปสมบทเป็นพระ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ ปัจจุบันพระไพศาล เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

พระไพศาล เป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียนในบวรพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ เป็นนักปฏิบัติธรรม และนักบรรยายธรรม

พระไพศาล วิสาโล ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มในการเตรียมตัวทางจิตวิญญาณก่อนตาย เพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบ ท่านมีผลงานเผยแพร่ธรรมะในสื่อหลายรูปแบบ

192.168.52.211