Search

วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ตลอดระยะทาง 2,024 กิโลเมตรที่ "ตูน"วิ่งผ่านตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงปัจจุบันที่เข้าสู่ภาคเหนือ "ตูน"ผ่านฤดูกาลที่เกิดขึ้นใน 3 ภาคถึง 3 ฤดูในแต่ละฤดูมีโรคเสี่ยงๆ

เข้าสู่วันที่ 53 แล้วนับตั้งแต่ "ตูน บอดีั้สแลม" หรือนายอาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินนักร้องชื่อดัง ออกวิ่งจากอ.เบตง จ.ยะลา ถึง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ใน "โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ" เหลือเวลาอีกเพียง 2 วันจะครบตามกำหนดการวิ่ง 55 วัน แต่ยอดบริจาคเกินเป้าที่ 700 ล้านบาทแล้วทะลุกว่า 900 ล้านบาท เหลือระยะทางอีก 167 กิโลเมตร จะถึงที่หมายระยะทางรวม 2,191 กิโลเมตร

ตลอดระยะทาง 2,024 กิโลเมตรที่ "ตูน"วิ่งผ่านตั้งแต่จุดเริ่มต้น จนถึงปัจจุบันที่เข้าสู่ภาคเหนือแล้วนั้น "ตูน"ผ่านฤดูกาลที่เกิดขึ้นใน 3 ภาคถึง 3 ฤดูโดยช่วงที่ตูนเริ่มต้นวิ่งในภาคใต้เป็นช่วงหน้าฝน เมื่อเข้าสู่ภาคกลางก็เป็นจังหวะของอากาศร้อน และจังหวะที่เข้าสู่ภาคเหนือก็เป็นช่วงหน้าหนาว และหากจะผนวกคำเรียกตามวัยโจ๋ในการชื่นชมใครสักคนที่ทำเรื่องดีๆ เจ๋งๆ ด้วยคำว่า "เทพ" การก้าวทีละก้าวของ "ตูน" ก็มิอาจผิดไปจากคำว่า "ตูน เทพ 3 ฤดู"

อย่างไรก็ตาม ในแต่ละฤดูนั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ ซึ่งตามข้อมูลกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้ออกประกาศเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูต่างๆในปี 2560 ไว้ดังนี้

ฤดูร้อน

1.กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย และโรคตับอักเสบ เอ

2.กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน คือ โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ

3.ภัยสุขภาพ คือ โรคลมแดดหรือลมร้อนหรือฮีทสโตรก(Heat Stroke) และการจมน้ำในเด็ก

ฤดูฝน มี 5 กลุ่มโรค ได้แก่

1.โรคติดต่อทางระบบหายใจ คือ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ

2.โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ คือ โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบ โรคมาลาเรีย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

3.โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ คือ โรคอหิวาตกโรค และโรคไวรัสตับอักเสบ เอ

4.โรคติดต่ออื่นๆ คือ โรคมือเท้าปาก และโรคแลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนู

5.ภัยสุขภาพ คือ อันตรายจากสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง เป็นต้น ภัยจากฟ้าผ่าและอุบัติเหตุทางถนน

และฤดูหนาว โรคติดต่อได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสในเด็ก และภัยสุขภาพ คือ ภัยจากการจราจรทางถนน เนื่องจากทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะที่ลดลง เมื่อมีหมอกน้ำค้าง และภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ในที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่สูงทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

192.168.52.212